Topný faktor

Tepelné čerpadlo při svém chodu spotřebová energii. Poměr mezi získanou a  dodanou energií se nazývá topný faktor - COP. Hodnota topného faktoru je proměnlivá podle toho při jakých podmínkách tepelné čerpadlo pracuje, pohubuje se mezi hodnotami 1,5 - 7. Čím menší je rozdíl teplot mezi vstupní a výstupní stranou tepelného čerpadla, tím vyšší je topný faktor. Ideální pro tepelné čerpadlo je podlahové vytápění, které většinou provozujeme při teplotách do 35 °C, radiátory potřebují teplotu vyšší.

Topný faktor tepelných čerpadel se udává dle EN 14 511 - rozdíl teplot při měření mezi vstupní a výstupní topnou vodou 5°C je možné se setkat s topným faktorem  EN 255 - rozdíl teplot při měření mezi vstupní a výstupní topnou vodou 10°C.

Topný faktor nám tedy ukazuje kolikrát méně protopíme energie oproti jiným zdrojům tepla. Např. při tepelném výkonu 10 kW nám klasický elektrokotel za jednu hodinu spotřebuje 10 kWh energie. Tepelné čerpadlo s topným faktorem 4 za stejnou dobu spotřebuje pouze 2,5 kWh.